top of page

פנטהאוז  יפואי

הדירה ממוקמת קו ראשון לים, ברחוב שערי ניקנור ההיסטורי ביפו (בבניין חדש).

הדירה תוכננה עבור סופר ילדים, כאשר האלמנט הילדותי הוא החזק והבולט בעיצוב הדירה.

הלקוח שעוסק בעיקר בעולמות תוכן של ילדים, ולכן, הילדותיות ניקרת בכלל הבחירות שנעשו בדירה, שעל אף שהיא עם כל המאפיינים של "דירת יוקרה" הלקוח ביקש כמה שיותר לכוון לכיוון פשוט, וילדותי.

הסולם במטבח, שמוביל לגג העליון, שהוא מעיין "בית על העץ" אילו הוא יכול להימלט שהוא רוצה שקט.

ריבוי הנדנדות בבית, בחירת הצבעים, ופרטי הריהוט, כל אילו משרתים מטרה זאת.

RELATED PROJECTS

Eyal_Tagar_-1 copy.jpg

ביה"ס הניסויי

JERUSALEM

CAM01_05.effectsResult.jpg

מעונות סטודנטים

PETAJ TIKVA

bottom of page