top of page

בניין מגורים בקריית שלום

חיזוק ותוספת לבניין בגורים הן ארבע דירות בדרום תל אביב.

הפרויקט כלל טיפל בחצי מהבניין, בשתי דירות, אחת מעל השנייה.

כל דירה בבניין מתפקדת כמעין בית פרטי, עם כניסה דרך חצר פרטית.

תוספת השטחים בפרויקט כללה מרחבים מוגנים, מרפסות ותוספת שטח עקרי לדירות.

RELATED PROJECTS

Eyal_Tagar_-1 copy.jpg

ביה"ס הניסויי

JERUSALEM

CAM01_05.effectsResult.jpg

מעונות סטודנטים

PETAJ TIKVA

bottom of page