top of page

בית ספר הניסויי ירושלים

בית הספר הניסויי בירושלים עבר עיצוב מחדש שהפך את חללי הפנים שלו למקדמי למידה שיתופית ויצירתיות. אחד השינויים החדשניים ביותר היה ייעודם מחדש של המסדרונות כחללי לימוד, המעניקים לתלמידים אזור נוח ונגיש ללימוד ולעבודה קבוצתית. בנוסף, נוצרו אזורי עבודה חדשים עם חלונות המחברים בין המסדרון לכיתה, המאפשרים אור טבעי ותחושת פתיחות. פינות העבודה, הממוקמות בין עמודים, שומרות על קצב המסדרון ויוצרות אלמנט עיצובי דינמי עם שימושים משתנים מאלמנט לאלמנט. העיצוב מחדש יצר סביבת למידה מגרה ופונקציונלית המעודדת חקר ושיתוף פעולה

RELATED PROJECTS

ביה"ס הניסויי

PETAJ TIKVA

הבית שמאחורי החורשה

JERUSALEM

bottom of page