top of page

געתון נהרייה

הנחל

אגן נחל געתון חולש על שטח של כ 44 קמ"ר. במורד הנחל - נהריה - נקודת הקצה המערבית – היא צוואר בקבוק קטן אשר אליו מתנקזים כל מי הנגר שנופלים בשטח האגן.

הנחל היום עובר מהלך של צמצום וקיטוע ממזרח למערב – מנחל מפותל, מרובה בתי גידול העובר במרחבים פתוחים המהווים יעד לטיולים, לנחל העובר כתעלה מיושרת בשולי שדות חקלאיים ולאחר מכן כתעלת בטון בנויה מגודרת מורחקים מהתודעה של העיר נהריה.

העושר הרב של מיני בעלי חיים וצומח הנמצאים במזרח הגעתון נקטע בכביש 70 ומוחלף במינים אופורטוניסטים ומופר על ידי המרחבים הנושקים לו.

בתוך המרחב העירוני הנחל מודחק ומורחק, ע"י מנהרות גשרים וכבישים.

הדחקת הנחל מייצר בעיות עירוניות חוזרות ונשנות של הצפות הרסניות ונתק תודעתי בין העיר לנחל.

התכנון מבקש להשיב את הנחל לתודעה ולזהות העירונית.

העיצוב קושר בין  תחנת הרכבת והתחנה המרכזית לנחל הגעתון במטרה לייצר שער כניסה מחודש לעיר המשיב את הגעתון לקדמת הבמה.

התכנון משלב את איכויות הטבע שנמצאות בשולי העיר לתוכה, ומגדיל את יכולת העיר לצפות שינויים עתידים ולהסתגל אליהם בהתאם.

עיצוב המרחב העירוני מבקש לתת מקום לשינויים, הוא מאפשר קיבולת שונה של נגר עירוני בהסתברויות שונות, המרחב ישתנה בהתאם לעונות השנה ולתקופות שונות.

פיתולי הנחל והרחבתו מאפשרים האטת זרימת הנגר, מגדילים את קו הממשק עם המים, ומעודדים התפתחות בתי גידול שונים לאורך הנחל. גובה הגדה המשתנה, השיפוע שלה וחומריות האפיק מגדילים את המגוון הביולוגי לאורכו. 

התכנון רואה ברציפות הנחל והתנועה לאורכו עקרון בסיס.

רציפות אקולוגית

יצירת המשכיות בין אזורי הנחל הערכיים ממזרח ולבין המשך הנחל ממערב לכביש 70.

 במרחב החקלאי יצירת שטחי חיץ בממשק השדות, פיתוח מערכת בריכות הויסות העתידיות של הנחל כאתרי טבע פנאי ונופש. המרחב שבשולי העיר נהריה למרחב של נופש וטבע במרחק נגיעה.

בתוך העיר - שימור האקליפטוסים הקיימים לאורך הגעתון כבית גידול עילי, חיזוק המערכת הטבעית על ידי שתילת מינים מקומיים לאורך הגעתון ברצועות רחבות, הרחבת שפך הגעתון ויצירת מוקד טבע חופי.

רציפות תנועתית-

התכנית מציעה שבילי אופניים והולכי רגל לאורך הגעתון שיחברו בין העיר למרחבים הטבעיים מחוץ לעיר. אדם שגר ברחוב בנהריה יוכל לעלות על האופניים בקצה אחד של רחוב הגעתון ולהגיע עד למרחבי הנופש והפנאי המתוכננים ממזרח לעיר ללא מחסומים.

הסטת הנחל דרומה מצומת נהריה מאפשרת רציפות תנועתית מלאה לאורך הגעתון. המעבר מתאפשר במפלס נמוך ממסילת הרכבת ומכביש 4.

בצמתי העיר תינתן עדיפות להולכי רגל ורוכבי אופניים באמצעות צמצום הצמתים הנחצות ויצירת צמתים משולבות.

 

העיר

רחוב הגעתון הרחוב המרכזי ביותר בעיר, יושבים בו העירייה, התחנה המרכזית, תחנת הרכבת, מוסדות עירוניים ותיקים כמו מעדניית זוגלובק בית קפה הפינגווין . הרחוב חי ומבוקש והעסקים בו משגשגים.

במסגרת התכנית, הבינוי בדפנות הרחוב מעובה, ועובר תהליך של התחדשות עירונית, סה"כ 450,000 מ"ר בנוי.

המבנה העירוני של רשת רחובות אורטוגונלית יחד עם טופוגרפיה שטוחה מהווים בסיס עירוני טוב ומאפשרים הליכה ברגל, רכיבה על אופניים ושימוש נוח בתחבורה ציבורית.

במזרח הרחוב, צומת נהריה שמהווה שער כניסה לעיר היא סופו של כביש 4 בנקודה הצפונית ביותר שלו. הצומת שנמצאת בלב העיר נהריה מאופיינת במשטחי אספלט רחבים וחניונים, במסילת רכבת כבדה ובהעדרו של הנחל במרחב. כביש 4 וצומת זו בעיקרה מהווים נתק עירוני בין מזרח ומערב.

בקצה המערבי של הרחוב הבינוי נהיה דליל ונראה שהרחוב הולך ודועך ככל שמתקרבים לים.

התכנון מטפל בקצוות רחוב הגעתון - במזרח הפיכת צומת נהריה וכביש 4 למרחבים עירוניים ובמערב מוקד עירוני פעיל וחי במפגש הגעתון והים, ויוצר מרכז עירוני מוטה הולכי רגל אופניים ותחבורה ציבורית.

RELATED PROJECTS

cam01_4.RGB_color.0000.jpg

בית דו משפחתי בסיגלון

SIGLON

Haezel 47 Nes ziona.jpg

בניין דירות נס ציונה

 ESCOTILLA NESS ZIONA

bottom of page